top of page
ค้นหา

เกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัทปล่อยหุ้นกู้ แต่กลับผิดนัดชำระหนี้ บริษัทล้มละลาย ใครรับผิดชอบก่อน


หุ้นกู้

หุ้นกู้ส่อแววผิดนัดชำระหนี้ จะสร้างความเสียหายต่อบริษัทและนักลงทุนแค่ไหน?


ทำความเข้าใจเรื่องของหุ้นกู้

หุ้นกู้ คือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ที่ออกโดยภาคเอกชนในการเสนอขายเพื่อระดมทุนนำไปขยายกิจการในบริษัท โดยผู้ที่เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นกู้ จะมีสถานะเป็น 'เจ้าหนี้' ในหุ้นกู้ของบริษัทนั้น ๆ และบริษัทที่ออกหุ้นกู้ก็จะมีสถานะเป็น 'ลูกหนี้' ที่ต้องชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ทุกปีในรูปแบบดอกเบี้ยเงินคืนตามระยะเวลาในสัญญาที่ระบุไว้ ข้อดีคือมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในประเภทอื่น ๆ แต่หากในอนาคตบริษัทที่ออกหุ้นกู้เกิดล้มละลาย ก็จะทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินไปได้


ทำไมต้องมีเสนอขายหุ้นกู้ ใครที่ได้ประโยชน์

1.ประโยชน์ในมุมของบริษัท

  • เพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้มีเงินหมุนเวียนในบริษัท โดยที่ไม่ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงิน

  • สร้างเครดิตทางการเงินสำหรับธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

  • ช่วยให้ภาษีเงินได้สำหรับนิติบุคคลลดลง เพราะดอกเบี้ยหุ้นกู้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท


2.ประโยชน์ในมุมของผู้ถือหุ้น

  • ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทลงทุนในโครงการต่าง ๆ


อุตสาหกรรมที่มีการออกหุ้นกู้มากที่สุด

เมื่อหุ้นกู้คือหนึ่งในทางเลือกของบริษัทที่จะเพิ่มโอกาสในการหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ในหลาย ๆ อุตสาหกรรมก็จะมีการเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงุทนรายใหม่อยู่เสมอ โดยในครึ่งปีของ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการออกหุ้นกู้มากที่สุด 5 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมการเงิน 123,400 ล้านบาท, พลังงาน 107,797 ล้านบาท, ธนาคาร 90,529 ล้านบาท, อสังหาริมทรัพย์ 86,888 ล้านบาท และกลุ่มการสื่อสาร 48,992 ล้านบาท


ตัวอย่างบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้แต่เกิดการผิดนัดชำระหนี้

ALL - บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่มีการผิดนัดชำระหนี้ล่าสุด 2,415 ล้านบาท

STARK - บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีการผิดนัดชำระหนี้ล่าสุด 9,198 ล้านบาท

JKN - บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ที่มีการผิดนัดชำระหนี้ล่าสุด 451 ล้านบาท


ทำไมบริษัทถึงผิดนัดชำระหนี้?

ต้องบอกว่าเหตุผลในการผิดนัดชำระหนี้มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย แต่สาเหตุหลักคงไม่พ้นเรื่องของ “เงิน” เมื่อกระแสเงินสด หรือเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทมีไม่มากพอที่ทำให้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสิ่งนี้เป็นตัวแปรสำคัญที่บ่งบอกได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสภาพคล่องได้ไม่ดีพอ


หุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้าง

1. ความเชื่อมั่นของนักลงทุน

เมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้ไป 1 ครั้ง จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมาก และจะทำให้กลุ่มนักลงทุนหลีกเลี่ยงที่จะลงทุนในบริษัทนั้น ๆ เพราะมองไม่เห็นโอกาสที่จะเติบโตได้


2. บริษัทขาดสภาพคล่อง

หุ้นกู้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองทางหนึ่ง แต่ถ้าหากบริษัทไม่มีการบริหารหรือจัดการสภาพคล่องการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ จะส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นและอาจจะต้องหาแหล่งเงินกู้อย่างสถาบันการเงิน หรือแม้แต่การเสนอผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดกลุ่มนักลงทุนให้มาลงทุนในหุ้นกู้

หุ้นกู้

ดังนั้นหากต้องการลงทุนในหุ้นกู้ นอกจากจะต้องประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือประเภทหุ้นกู้ สามารถเช็กความเสี่ยงของบริษัทผ่านงบการเงิน และเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงบริษัท

 

ทดลองใช้งาน Corpus X B2B Data Analytics Platform คลิก! www.corpusx.bol.co.th/contact


#CorpusX #หุ้นกู้ #ผิดนัดชำระหนี้ #ล้มละลายComments


bottom of page