top of page
ค้นหา

เปรียบเทียบบริษัทผลิตแม่พันธุ์หมูยักษ์ใหญ่ด้วยเครื่องมือ CorpusXหมู นับว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่หลายคนมักนำมาประกอบอาหารมากที่สุด เพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และราคาจับต้องได้ แต่เมื่อช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมา ราคาหมูกลับสูงขึ้นกว่าเท่าตัว จากเดิมที่ราคาตามท้องตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 150-160 บาท แต่ในปัจจุบันราคาเนื้อหมูปรับขึ้นเป็น 170-260 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งการปรับราคาที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าอื่น ๆ ปรับขึ้นตาม อาทิ ไข่ไก่ เนื้อไก่ อาหารทะเล


แน่นอนว่าการปรับราคาของเนื้อหมูเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งโรคระบาด การส่งออกและการผลิต ราคาน้ำมัน การขึ้นราคาสินค้าในเวลาไล่ ๆ กัน จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ


หากลองมองย้อนกลับไป 5 ปีย้อนหลังจะเห็นว่าราคาหมูจากหน้าฟาร์ม มีการปรับราคาขึ้นทุกปี แต่การปรับราคาที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจส่งผลให้หลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายปลีกเนื้อหมู ธุรกิจแปรรูปหมู เป็นต้น

เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงอยากพาทุกคนมาดูสัดส่วนทางการตลาดของบริษัทผลิตแม่พันธุ์หมูยักษํใหญ่ ว่าในช่วงปีที่ผ่านมา มีการผลิตสัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 28.27% หรือประมาณ 417,000 ตัวต่อเดือน

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 15.58% หรือประมาณ 229,800 ตัวต่อเดือน

บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 3.69% หรือประมาณ 54,500 ตัวต่อเดือน

บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด 3.53% หรือประมาณ 52,000 ตัวต่อเดือน

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด 2.24% หรือประมาณ 33,000 ตัวต่อเดือน

บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด 1.02% หรือประมาณ 15,000 ตัวต่อเดือน


และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทผลิตแม่พันธุ์หมูยักษํใหญ่ โดยใช้เครื่องมือ CorpusX ในการค้นหาและวิเคราะห์ เมื่อดูงบการเงินในปี 2563 จะเห็นได้ดังนี้


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายได้สุทธิ 307,473 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 14,297 ล้านบาท

อัตรากำไร 4.65%

การเติบโตของยอดขาย -29.15%

การเติบโตของสินทรัพย์ 3.41%


บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

รายได้สุทธิ 41,400 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,792 ล้านบาท

อัตรากำไร 6.75%

การเติบโตของยอดขาย 246.84%

การเติบโตของสินทรัพย์ 6.91%


บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายได้สุทธิ 31,702 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,563 ล้านบาท

อัตรากำไร 8.05%

การเติบโตของยอดขาย -

การเติบโตของสินทรัพย์ -

.

บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด

รายได้สุทธิ 3,494 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 108 ล้านบาท

อัตรากำไร 3.12%

การเติบโตของยอดขาย -

การเติบโตของสินทรัพย์ 1.58%


บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

รายได้สุทธิ 7,458 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,030 ล้านบาท

อัตรากำไร 13.82%

การเติบโตของยอดขาย 86.03%

การเติบโตของสินทรัพย์ 15.34%


บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด

รายได้สุทธิ 2,235 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -31 ล้านบาท

อัตรากำไร -1.43%

การเติบโตของยอดขาย -162.13

การเติบโตของสินทรัพย์ 15.34%


ต่อจากนี้ราคาของเนื้อหมูจะเป็นอย่างไร จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นนี้หรือไม่ จึงเป็นเรื่องต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป


ref.


Comments


bottom of page